Thông báo: Triển khai Gói dịch vụ Chứng khoán mới
Kể từ ngày 1/1/2018, VCBS triển khai các Gói dịch vụ chứng khoán mới với nhiều ưu điểm nổi bật như:
- Mức phí giao dịch và lãi suất hỗ trợ tài chính cạnh tranh
- Chủ động lựa chọn gói dịch vụ theo nhu cầu cá nhân
- Cơ hội sử dụng các dịch vụ chứng khoán chuyên nghiệp
Nhằm đảm bảo quyền lợi tối ưu của khách hàng khi triển khai các dịch vụ mới, kính mời Quý khách hàng đăng ký Gói dịch vụ Chứng khoán trên Webtrading của VCBS.
*Chi tiết xem thêm tại www.vcbs.com.vn
Đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động
Dịch vụ ứng trước tự động cho phép số tiền bán chờ về của Quý khách được tự động cộng vào giá trị khả dụng để thực hiện các giao dịch liên quan.
Quy định sử dụng dịch vụ chi tiết Tại đây.
Mật khẩu giao dịch:

Quý khách chưa đăng ký phương thức xác thực Smart OTP, vui lòng truy cập ứng dụng VCBS Mobile để đăng ký.